NoriModelarji

Zbirka avtkov Animov

Zbirka avtomobilskih modelčkov, ki jih je zbralo društvo Animov s pomočjo članov društva in z donacijami ostalih obiskovalcev. Ob tej priložnosti se vsem, ki so pomagali pri zbiranju modelčkov za razstavo, zahvaljujemo za sodelovanje.Zbirka Action figures Animov

Razstava manjše zbirke action figures modelčkov iz znanih Animejev, video iger, filmov in TV serij.